Reset mật khẩu đăng nhập trang Hỗ trợ kỹ thuật Thiết kế Web Vĩnh Phúc

Khi Quý khách quên mật khẩu đăng nhập trang Hỗ trợ kỹ thuật https://hotro.thietkewebvinhphuc.com , Quý khách vui lòng vào trang https://hotro.thietkewebvinhphuc.com/index.php/login , Quý khách hãy click vào phần "Quên mật khẩu / Forgotten Password?".

Sau khi click vào phần này, Quý khách vui lòng nhập địa chỉ email đã đăng ký:

hệ thống sẽ  reset lại mật khẩu và gửi về địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký trên hệ thống

 

Cập nhật lần cuối: 19/02/2017 03:20